Pomáháme na vaší cestě k úspěchu

Umíme fakt dobře dotace
Kdo jsmePřehled poskytovaných služeb

Chcete získat podporu na vzdělávání?

Věnujte pět minut svého času a otestujte, zda i vaše firma může získat finanční podporu na
vzdělávání a mzdy zaměstnanců prostřednictvím dotačního programu POVEZ II.
t

Aktuality

Úspory energie – Výzva I.

Úspory energie – Výzva I.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023 Příjem žádostí ve výzvě je aktivní. Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov. Příjemci podpory: malé a střední...

číst více
Inovační vouchery – Výzva II

Inovační vouchery – Výzva II

Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2024 Příjem žádostí ve výzvě je aktivní. Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních...

číst více

Kdo jsme?

Jsme poradenská společnost a pomáháme podnikatelům zvládnout kritické momenty a strategicky řídit jejich firmu na cestě k úspěchu.

%

Dotační poradenství

%

GDPR

%

HR

%

Strategické poradenství

Projektové poradenství

  • Monitoring dotačních výzev
  • Příprava a zpracování projektových žádostí
  • Spolupráce na projektových podnikatelských záměrech
  • Zpracování žádosti o dotace
  • Tvorba projektového rozpočtu
  • Dotační management projektu
  • Administrativní zajištění realizace projektu
  • Spoluúčast při kontrolách ze strany poskytovatele

Dotace EU

Poskytujeme komplexní servis k čerpání evropských dotací primárně v operačních programech OP PIK (Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) na podporu investičních aktivit a OP Z (Zaměstnanost) na podporu vzdělávání. Průběžně sledujeme možnosti čerpání dotací z fondů EU a dotace v ITI, které jsou určeny pro podnikatelský sektor. Poskytujeme dotační i projektové poradenství vedoucí k úspěšnému podání a realizaci dotačních projektů. Za 15 let činnosti jsme realizovali přes 200 projektů v celkové částce způsobilých výdajů cca 3 mld. Kč

Schválených projektů

Spokojených klientů

Získané finance v milionech Kč

Z

Úspěšných projektů

%

Strategické poradenství

 

Poskytujeme strategické poradenství zaměřené na dlouhodobé plánování a směřování organizace a podnikatelských záměrů jako celků anebo jejich částí. Zásadním prvkem strategického poradenství je definice cílů a stanovení způsobu jejich dosažení. Strategické poradenství cílíme na dlouhodobé plánování a směřování organizace, jako systematický způsob jak organizovat změny a vytvářet konsenzus pro úspěšnou realizaci podnikatelských záměrů. Strategické poradenství pomáhá ke stavu, aby se věci neděly náhodně, ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Hlavními oblastmi našeho zájmu jsou definice dlouhodobé strategie organizace a strategie organizačního rozvoje a změn. Významným prvkem aplikace strategie do života společnosti je strategické řízení, které slouží pro přenášení požadavků vlastníků na management organizace a dále managementu organizace pro uspořádání, sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve všech částech organizace.

Podcast aneb "slovo má Tomáš Nezmeškal"

Mezi naše reference patří tito klienti

Pro kompletní seznam referencí klikněte na loga firem níže.

GDPR Academy

GDPR audit

analýza souladu implementace GDPR s platnou legislativou 

První pomoc

rychlý zásah při problému 

Projekt implementace

zavedení GDPR do organizace

Box potřebných dokumentů

instantní řešení GDPR

Maintenance

pravidelný dohled nad souladem s legislativou GDPR

GDPR poradenství

poradenství na klíč podle vašich potřeb

Příprava na certifikaci ISO 2700x

příprava na certifikaci v systému řízení bezpečnosti informací

Vzdělávání / webináře

rozšiřující a opakovací kurzy GDPR 

DPIA analýza

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů při aplikaci monitorovacích systémů

Ethical hacking

průzkum zabezpečení IT řízenou intervencí

Služby DPO

outsourcing služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Penetrační a zátěžové testy

analýza závažnosti zasažení datové struktury při útoku hackingem 

Forenzní analýza dat

zajištění právních důkazů z dat

Sociální inženýrství (testování jednotlivých osob)

simulovaný pokus o osobní diverzi (např. fishing)

IT audit

analýza bezpečného fungování IT procesů

Technologie termokamery

měření teploty osob a eliminace osob se zvýšenou teplotou (prevence při nákazách)

Ušetřete miliony na pokutách za nesplnění GDPR

Tohle chci

Náš tým

Mgr. Tomáš Nezmeškal

Mgr. Tomáš Nezmeškal

jednatel, strategický poradce, specialista na problematiku dotací a GDPR, psychologické poradenství

Eva Nezmeškalová

Eva Nezmeškalová

administrativa, service management, POVEZ