OP PIK – Inovační vouchery – Výzva VI

Příjem žádostí ve výzvě je aktivní.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2022

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Příjemci podpory: malé a střední podniky

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč

  • 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektu zabývajících se problematikou sucha
  • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč

  • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů