Inovační vouchery – Výzva II

Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2024

Příjem žádostí ve výzvě je aktivní.

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Příjemci podpory: malé a střední podniky

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 66 667 do 499 999 Kč

  • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč

  • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb.
  • Zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení.
  • Výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby.
  • Tvorba nových metod či procesů.