Úspory energie – Výzva I.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023

Příjem žádostí ve výzvě je aktivní.

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.

Příjemci podpory: malé a střední podniky, velké podniky

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

 • 35 % až 65 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • využití odpadní energie
 • akumulace všech forem energie
 • efektivnější osvětlení
 • snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
 • vegetační střechy
 • modernizace výrobních a technologických procesů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek*
 • projektová dokumentace*
 • výdaje na organizaci výběrových řízení*