OP Z – POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Realizace vzdělávacích aktivit je možná nejdéle do 31. 10. 2023.

Příjem žádostí ve výzvě je aktivní.

Stále je možné čerpat podporu až 85 % na odborné vzdělávání zaměstnanců včetně refundace jejich mezd.

Podpora se vztahuje na odborné vzdělávání, v režimu de minimis je jen 15 % spoluúčast na skutečně vynaložených celkových nákladech za vzdělávací aktivitu.

Mimo podpory na vzdělávací aktivitu, ÚP poskytuje příspěvek na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně odvodu pojistného, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Maximální podpora je do výše 198 Kč/hod.

POZOR:
Každý zaměstnanec se může zúčastnit pouze 1x a minimálně na 40 hod. (s výjimkou kratších kurzů, obnovy nějakých oprávnění, obsluha VZV apod.)