OP PIK – Úspory energie – výzva VI

Zahájení příjmu žádostí: 24. 11. 2020, 14:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021, 23:59 hod.

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Přijedeme k vám na předběžný audit energetických úspor v podniku.

Výzva Úspory energie je zajímavá nabízenou paletou možností úsporných opatření, mj. i tím., že ji lze kombinovat tak, aby umožnila i nákup nových technologií.

Míra podpory pro malý podnik = 50 %, střední podnik = 40 %, velký podnik = 30 %.

V rámci této Výzvy lze financovat pořízení například těchto položek:

  1. Snížení nákladů na vytápění/chlazení – nové kotle/chillery (zdroje chladu pro klimatizační systémy, technologické a laboratorní účely), rozvody, regulace
  2. Zateplení budov – obvodové zdivo, střechy, okna  a dveře
  3. Snížení spotřeby energií pořízením úspornější výrobní technologie – obráběcí stroje, vstřikovací lisy, nakladače aj.
  4. Nové spotřebiče energií s nižší spotřebou energie anebo s vyšší účinností – především kompresory, LED osvětlení, transformátory, rekuperační hořáky, frekvenční měniče, zdroje chladu, motory s vyšší účinností
  5. Využití odpadního tepla – výměníky, rekuperace, tepelná čerpadla, ORC (generátor využívající odpadního tepla pro výrobu elektřiny), absorpční chlazení
  6. OZE a KVET – fotovoltaika, kogenerace, biomasa, větrná energie, vodní elektrárny
  7. Měření a regulace technologického procesu, topného systému, vzduchotechniky, zavádění ISO 50 001
  8. Akumulace energie – elektřina, teplo/chlad, pára, stlačený vzduch