OP PIK- Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)

Zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč.

Míra podpory:

  • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů