OP PIK – Aplikace – Výzva VIII

Zahájení příjmu žádostí: 14. 9. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2020

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Příjemci podpory:

  • malé a střední podniky a velké podniky
  • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
  • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Na jeden projekt lze získat (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
    • 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
    • 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, CZ-NACE 30.3, kódu intervence 063 nebo 065
  • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
  • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %