VÝZVA XIII. TECHNOLOGIE – PRŮMYSL 4.0

VÝZVA XIII. TECHNOLOGIE – PRŮMYSL 4.0

Zahájení příjmu žádostí: 2.12.2020, 10:00 hod. Ukončení příjmu žádostí: 2.3.2021, 10:00 hod. Výzva umožňuje malým a středním podnikům posilovat svoji konkurenceschopnost prostřednictvím digitální transformace. Míra podpory je 45 % (u malých podniků) a 35 % (u...
OP PIK – Aplikace – Výzva VIII

OP PIK – Aplikace – Výzva VIII

Zahájení příjmu žádostí: 14. 9. 2020 Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2020 Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje....
OP PIK – Inovační vouchery – Výzva VI

OP PIK – Inovační vouchery – Výzva VI

Příjem žádostí ve výzvě je aktivní. Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2022 Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních...
OP PIK- Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)

OP PIK- Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)

Zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2020 Ukončení příjmu žádostí: 29. 1. 2021 Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve...