Aktuality & platné dotační výzvy

VÝZVA XIII. TECHNOLOGIE – PRŮMYSL 4.0

VÝZVA XIII. TECHNOLOGIE – PRŮMYSL 4.0

Zahájení příjmu žádostí: 2.12.2020, 10:00 hod. Ukončení příjmu žádostí: 2.3.2021, 10:00 hod. Výzva umožňuje malým a středním podnikům posilovat svoji konkurenceschopnost prostřednictvím digitální transformace. Míra podpory je 45 % (u malých podniků) a 35 % (u...

číst více
OP PIK – Inovační vouchery – Výzva VI

OP PIK – Inovační vouchery – Výzva VI

Příjem žádostí ve výzvě je aktivní. Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2022 Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních...

číst více
OP PIK- Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)

OP PIK- Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)

Zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2020 Ukončení příjmu žádostí: 29. 1. 2021 Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve...

číst více
OP PIK – Úspory energie –  výzva VI

OP PIK – Úspory energie – výzva VI

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Přijedeme k vám na předběžný audit energetických úspor v podniku. Výzva Úspory energie je zajímavá nabízenou paletou možností úsporných opatření, mj. i tím., že ji lze kombinovat tak,...

číst více
OP PIK – Potenciál – Výzva VII

OP PIK – Potenciál – Výzva VII

Zahájení příjmu žádostí: 4. 9. 2020 Ukončení příjmu žádostí: 23. 11. 2020 Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl...

číst více