OP PIK – Potenciál – Výzva VII

Zahájení příjmu žádostí: 4. 9. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 23. 11. 2020

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Příjemci podpory:

  • malé a střední podniky
  • velké podniky
  • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Na jeden projekt lze získat (forma a výše podpory):

  • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč