DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE

Dynamické řízení organizace je součástí strategického řízení podniku. Strategické řízení je oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování a směřování organizace jako celku nebo její části. Zásadní pro strategické řízení je definice cílů a stanovení způsobu jejich dosažení. Strategické řízení je oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování a směřování organizace. Strategické řízení v organizaci zajišťuje, že se věci nedějí náhodně ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů.

Strategické řízení slouží jednak pro přenášení požadavků vlastníků na management organizace a jednak managementu organizace pro uspořádání, sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve všech částech organizace.

Největší hodnotou, kterou má organizace k dispozici, jsou lidské zdroje. Organizace je úspěšná anebo neúspěšná na základě toho, jak kvalitní lidské zdroje ji tvoří. Personální strategie i strategické řízení jsou ústředními proudy strategického řízení organizace a je nutné chápat kontext problematiky obou těchto strategických oblastí.

Strategické řízení je nikdy nekončící proces, který probíhá ve čtyřech cyklech:

 • definice strategie organizace (mise, vize, strategické cíle)
 • plánování strategie (strategický plán, harmonogram realizace)
 • implementace strategie
 • sledování, vyhodnocování a zlepšování

Strategické plánování

 • analýza SWOT
 • vize firmy
 • strategické vnitřní zdroje firmy
 • strategické cíle
 • strategický plán

Řízení lidských zdrojů

 • rozvoj a motivace lidských zdrojů
 • personální potřeby a plánování lidských zdrojů
 • hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • výběr zaměstnanců
 • vzdělávání - rozvoj osobnosti

Organizace řízení

 • strategie organizačního rozvoje a změn
 • matice činností, pravomocí, odpovědností
 • organizační systém a struktura
 • řízená organizační dokumentace
 • řízení podnikových procesů
 • firemní kultura

Motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců

 • motivace lidských zdrojů – základ funkční organizace
 • nástroje motivace
 • význam, formy a možnosti motivace zaměstnanců
 • hodnocení zaměstnanců
 • odměňování zaměstnanců

Aktuality

Firmy by měly spolupracovat s univerzitami

Podívejte se na možnosti spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. Popdpořte své programy dotačními programy INOVAČNÍ VOUCHERY a INOVACE.

Rozhovor YouTube

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

POVEZ II. - 3. výzva

Příjem žádostí ve výzvě POVEZ II.-3 je aktivní

Alokace 1,50 mld. Kč

Výzva POVEZ II.-3 je otevřená a přijímá žádosti. V současné době již bez omezení počtu podaných žádostí za jedno IČ.

Dotační program pro vzdělávání zaměstnanců. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity ve výši 85 % a mzdové náhrady ve výši 100 % až do výše 198,- Kč/hod.

Restart IN = Pomoc podnikatelům

Nabízíme rychlou pomoc podnikatelům, kteří se ocitli ve složité situaci ... obraťte se na nás. Jsme s vámi.

POMÁHÁME DĚTEM

Již tradičně jsme přispěli na nákup auta pro Fond ohrožených dětí.

Má smysl starat se o děti - je v nich naše budoucnost. Foto zde.

KOUČ AGENTURY CZECHINVEST

Tomáš Nezmeškal je koučem agentury CzechInvest pro rizikový kapitál v programu CzechEkoSystem.

http://www.projekt-czechekosystem.org/bc-tomas-nezmeskal/