TEORIE MOTIVACE, HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ

Motivace

 • Pojem motivace
 • Pracovní motivace a výkon
 • Teorie motivace
  • Maslowova teorie hierarchie potřeb
  • Alderferova teorie
  • Herzbergova dvoufaktorová teorie
  • Vroomova teorie expektance
 • Nástroje motivace
  • Hmotné prostředky
  • Nehmotné prostředky
  • Specifika motivace v organizaci
  • Motivace zaměřené na proces – teorie cílů

Hodnocení

 • Význam, formy a možnosti procesu hodnocení zaměstnanců
  • Pracovní výkon zaměstnanců, jeho řízení a hodnocení
  • Vztah mezi řízením pracovního výkonu a jeho hodnocením
  • Hodnocení zaměstnanců na základě výkonu

Odměňování

 • Odměňování zaměstnanců
  • Strategie odměňování a mzdová politika
  • Odměňování zaměstnanců

Aktuality

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

POVEZ II. - 3. výzva

Příjem žádostí ve výzvě POVEZ II.-3 je aktivní

Alokace 1,50 mld. Kč

Výzva POVEZ II.-3 je otevřená a přijímá žádosti. V současné době již bez omezení počtu podaných žádostí za jedno IČ.

Dotační program pro vzdělávání zaměstnanců. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity ve výši 85 % a mzdové náhrady ve výši 100 % až do výše 198,- Kč/hod.

NEMOVITOSTI

Výzva OP PIK Nemovitosti otevřena od 22.6.2018.

Příjem žádostí od 22.10.2018

Alokace 1,40 mld. Kč

Projekty je nutno zpracovat již teď, žádosti se přijímají od 22.10.2018 do 5.11.2018.

Odkaz na stránky agentury API: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/nemovitosti/

Výzvy OP PIK 2018

V příloze najdete Harmonogram výzev OP PIK pro období 2018.

Připravujte se již teď na projekty pro 2. pololetí 2018.

POMÁHÁME DĚTEM

Již tradičně jsme přispěli na nákup auta pro Fond ohrožených dětí.

Má smysl starat se o děti - je v nich naše budoucnost. Foto zde.

KOUČ AGENTURY CZECHINVEST

Tomáš Nezmeškal je koučem agentury CzechInvest pro rizikový kapitál v programu CzechEkoSystem.

http://www.projekt-czechekosystem.org/bc-tomas-nezmeskal/