TEORIE MOTIVACE, HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ

Projekty v této oblasti zpracovánáme pro kleinty na zakázku. Spojte se s námi.

Motivace

 • Pojem motivace
 • Pracovní motivace a výkon
 • Teorie motivace
  • Maslowova teorie hierarchie potřeb
  • Alderferova teorie
  • Herzbergova dvoufaktorová teorie
  • Vroomova teorie expektance
 • Nástroje motivace
  • Hmotné prostředky
  • Nehmotné prostředky
  • Specifika motivace v organizaci
  • Motivace zaměřené na proces – teorie cílů

Hodnocení

 • Význam, formy a možnosti procesu hodnocení zaměstnanců
  • Pracovní výkon zaměstnanců, jeho řízení a hodnocení
  • Vztah mezi řízením pracovního výkonu a jeho hodnocením
  • Hodnocení zaměstnanců na základě výkonu

Odměňování

 • Odměňování zaměstnanců
  • Strategie odměňování a mzdová politika
  • Odměňování zaměstnanců

Aktuality

Restart IN = Pomoc podnikatelům

Nabízíme rychlou pomoc podnikatelům, kteří se ocitli ve složité situaci ... obraťte se na nás. Jsme s vámi.

Výzva OP PIK Úspory energie

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Podpora ve výši až 15 mil. EUR

 • malý podnik = 50% ZV
 • střední podnik = 40% ZV
 • velký podnik = 30% ZV

Zajistíme energetický posudek i optimalizační projekt.

Ukončení příjmu žádostí prodlouženo do 30.5.2020.

Text výzvy stahujte zde.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

POVEZ II. - 3. výzva

Příjem žádostí ve výzvě POVEZ II.-3 je aktivní

Alokace 1,50 mld. Kč

Výzva POVEZ II.-3 je otevřená a přijímá žádosti. V současné době již bez omezení počtu podaných žádostí za jedno IČ.

Dotační program pro vzdělávání zaměstnanců. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity ve výši 85 % a mzdové náhrady ve výši 100 % až do výše 198,- Kč/hod.

POMÁHÁME DĚTEM

Již tradičně jsme přispěli na nákup auta pro Fond ohrožených dětí.

Má smysl starat se o děti - je v nich naše budoucnost. Foto zde.

KOUČ AGENTURY CZECHINVEST

Tomáš Nezmeškal je koučem agentury CzechInvest pro rizikový kapitál v programu CzechEkoSystem.

http://www.projekt-czechekosystem.org/bc-tomas-nezmeskal/