ÚSPORY ENERGIE - Výzva V.

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Text výzvy naleznete zde. Přijedeme k vám na předběžný audit energetických úspor v podniku.

Zajistíme zpracování energetického posudku i odbornou analýzu možnosti dosažení úspor včetně optimalizace předmětu žádosti a zpracování průkazů PENB.

Míra podpory pro malý podnik = 50 %, střední podnik = 40 %, velký podnik = 30 %.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení

Podporované aktivity:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

 

 

POVEZ II-3

Od 18.6.2018 lze podávat žádosti ve 3. výzvě POVEZ bez omezení počtu žádostí za jedno IČ.

Kontaktujte nás mailem anebo telefonicky, poskytneme vám podrobné informace:

Podrobnosti k těmto výzvám výzvě najdete na stránce Úřadu práce ČR.

Aktuality

Výzva OP PIK Úspory energie

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Podpora ve výši až 15 mil. EUR

 • malý podnik = 50% ZV
 • střední podnik = 40% ZV
 • velký podnik = 30% ZV

Zajistíme energetický posudek i optimalizační projekt.

Ukončení příjmu žádostí 30.4.2020.

Text výzvy stahujte zde.

Výzva OP PIK Inovace

Dotace na inovované výrobky a technologie, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

 • dotace 1 mil. – 75 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Ukončení příjmu žádostí 16.1.2020.

Text výzvy stahujte zde

Výzva OP PIK Nemovitosti pro uhelné regiony

Dotace na rekonstrukce objektu pro malé a střední podniky – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt v Moravskoslezském, Ústeckém anebo Karlovarském kraji.

 • dotace 1 mil. – 70 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Ukončení příjmu žádostí 16.3.2020.

Text výzvy stahujte zde

Výzvy OP PIK 2019

V příloze najdete Harmonogram výzev OP PIK pro období 2019.

Stále připravujeme projekty pro rok 2019.

Harmonogram je ke stažení zde.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

POVEZ II. - 3. výzva

Příjem žádostí ve výzvě POVEZ II.-3 je aktivní

Alokace 1,50 mld. Kč

Výzva POVEZ II.-3 je otevřená a přijímá žádosti. V současné době již bez omezení počtu podaných žádostí za jedno IČ.

Dotační program pro vzdělávání zaměstnanců. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity ve výši 85 % a mzdové náhrady ve výši 100 % až do výše 198,- Kč/hod.

POMÁHÁME DĚTEM

Již tradičně jsme přispěli na nákup auta pro Fond ohrožených dětí.

Má smysl starat se o děti - je v nich naše budoucnost. Foto zde.

KOUČ AGENTURY CZECHINVEST

Tomáš Nezmeškal je koučem agentury CzechInvest pro rizikový kapitál v programu CzechEkoSystem.

http://www.projekt-czechekosystem.org/bc-tomas-nezmeskal/