STRATTOVIA - strategická cesta k úspěchu

Ve spolupráci se společností TOVIA jsme pro vás připravili zcela nový projekt strategického řízení.

 

STRATEGICKÁ CESTA dle standardů pro vyhodnocování stavu a úrovně podniku

Bezplatný pilotní projekt

Vyhodnocení klíčových oblastí fungování společnosti a vyhodnocení jejich úrovně dle mezinárodně  respektované  metodiky.  Náš  tým  strategických  konzultantů  diagnostikuje nejslabší články ve společnosti a navrhne soubor opatření k optimalizaci fungování  a výkonu společnosti.

 

Společnost STRATUS LYNX je poradenskou firmou a vzdělávací agenturou, která se zabývá komplexním poradenstvím ve všech oborech podnikání, poskytováním dotačního managementu a realizací vzdělávacích a motivačních programů v soukromém i veřejném sektoru.

Smyslem naší činnosti je poskytovat klientům metodickou a procesní podporu, která zajistí efektivní fungování jejich podnikatelských aktivit a naplňování podnikatelských záměrů. Provádíme přípravu a realizaci optimalizačních metod, jež v konečném důsledku přinášejí prevenci a řešení problémů, které každou podnikatelskou činnost provázejí.

Zabýváme se analýzou a návrhy strategií firem a jejich funkčních oblastí, kterými jsou organizace řízení, lidské zdroje, vzdělávání, motivace, hodnocení a odměňování.

Kýženým výsledkem naší práce je taková pomoc klientovi, která vede k vyšší produktivitě podnikatelského záměru, ke zlepšení komunikace uvnitř i vně firmy, k lepší motivaci lidských zdrojů, a tím k lepší konkurenceschopnosti na trhu.

Společnost STRATUS LYNX je poradenskou firmou a vzdělávací agenturou, která se zabývá komplexním poradenstvím ve všech oborech podnikání, poskytováním dotačního managementu a realizací vzdělávacích a motivačních programů v soukromém i veřejném sektoru.
Smyslem naší činnosti je poskytovat klientům metodickou a procesní podporu, která zajistí efektivní fungování jejich podnikatelských aktivit a naplňování podnikatelských záměrů. Provádíme přípravu a realizaci optimalizačních metod, jež v konečném důsledku přinášejí prevenci a řešení problémů, které každou podnikatelskou činnost provázejí.
Zabýváme se analýzou a návrhy strategií firem a jejich funkčních oblastí, kterými jsou organizace řízení, lidské zdroje, vzdělávání, motivace, hodnocení a odměňování.
Kýženým výsledkem naší práce je taková pomoc klientovi, která vede k vyšší produktivitě podnikatelského záměru, ke zlepšení komunikace uvnitř i vně firmy, k lepší motivaci lidských zdrojů, a tím k lepší konkurenceschopnosti na trhu.
Hlavní oblasti řešení
•    strategické plánování
•    organizace řízení
•    rozvoj lidských zdrojů
•    dotační poradenství
•    systém motivace, hodnocení a odměňování
•    vzdělávací a rozvojové programy
•    vzdělávání
Nabízíme
•    týmovou spolupráci se skupinou specialistů
•    odbornost a profesionalitu v poradenství, konzultacích a službách
•    interaktivní propojení organizace řízení, řízení lidských zdrojů a vzdělávání
•    vysokou kvalitu řešení
•    rychlou reakci na změny
•    otevřenou mezilidskou komunikaci
•    dlouhodobou aktivní spolupráci ve formě odborného poradenství a vzdělávání

Hlavní oblasti řešení

• strategické plánování

• organizace řízení

• rozvoj lidských zdrojů

• dotační poradenství

• systém motivace, hodnocení a odměňování

• vzdělávací a rozvojové programy

• vzdělávání

Nabízíme

• týmovou spolupráci se skupinou specialistů

• odbornost a profesionalitu v poradenství, konzultacích a službách

• interaktivní propojení organizace řízení, řízení lidských zdrojů a vzdělávání

• vysokou kvalitu řešení

• rychlou reakci na změny

• otevřenou mezilidskou komunikaci

• dlouhodobou aktivní spolupráci ve formě odborného poradenství a vzdělávání

 

Jsme držiteli těchto certifikátů:

Národní registr poradců

 

Kouč agentury CzechInvest pro rizikový kapitál

 

 

Aktuality

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

POVEZ II.

Nové programy POVZ II. pro rok 2016 vyhlášeny od 31. 3. 2016.

Dotační program pro vzdělávání zaměstnanců. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity ve výši 85 % a mzdové náhrady ve výši 100 % až do výše 176,- Kč/hod..

Již připravujeme první žádosti.

OP PIK NEMOVITOSTI

POVINNÉ PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Oproti předchozímu období se již nepředkládají Předběžná a Plná žádost, nýbrž jediná, tzv. projektová žádost v rámci kolové výzvy, která bude vyhlášena 1. 8. 2016.

Otevření příjmu žádostí: 1. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2016

Minimální doba, po kterou musí být výzva otevřená k příjmu žádostí, je 14 dnů od vyhlášení výzvy. Vzhledem k omezené alokaci (950 mil. Kč) lze předpokládat, že výzva bude uzavřena dne 15. 9. 2016.

STRATTOVIA

Připravili jsme pro vás program strategického řízení, které vám pomůže rozvinout podnikatelský záměr do úspěšného projektu.

Strategie, výroba, obchod a lidé v organizaci - klíčové prvky, které ovlivní, jestli se vaše podnikání vydá správným směrem.

KOUČ AGENTURY CZECHINVEST

Tomáš Nezmeškal je koučem agentury CzechInvest pro rizikový kapitál v programu CzechEkoSystem.

http://www.projekt-czechekosystem.org/bc-tomas-nezmeskal/

REALIZOVANÉ PROJEKTY

V seznamu jsou uvedeny poradenské projekty, na jejichž realizaci se podíleli naši lidé.