AKTUÁLNÍ VÝZVY OP PIK

V současném době zpracováváme projekty do otevřených výzev OP PIK. Přehled titulů, které nabízíme, jsme pro vás připravili zde:

ÚSPORY ENERGIE - Výzva V.

Zajistíme zpracování projektové žádosti včetně energetického posudku, odborné analýzy možnosti dosažení úspor a optimalizace předmětu žádosti.

NEMOVITOSTI pro uhelné regiony - Výzva V.

Zajistíme zpracování projektové žádosti včetně zápisu do registru brownfieldů ČR a uzavření spolupráce s projekční kanceláří.

INOVACE - Výzva VII. a

INOVAČNÍ VOUCHERY - Výzva IV. (podpora 75% ZV)

Zajistíme zpracování projektové žádosti včetně uzavření spolupráce s vědeckou-výzkumnou institucí (VŠ, VÚ).

Podrobnosti a texty výzev stahujte v Aktualitách na této stránce.

 

POVEZ II-3. výzva stále otevřena

POVEZ II-3

Výzva prodloužena do 30. 11. 2022.

Nyní lze podávat žádosti ve 3. výzvě POVEZ bez omezení počtu žádostí za jedno IČ.

Kontaktujte nás mailem anebo telefonicky, poskytneme vám podrobné informace:

Podrobnosti k těmto výzvám výzvě najdete na stránce Úřadu práce ČR.

 

GDPR - zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb.

Podrobný popis naleznete zde: GDPR-zásady

 

 

Společnost STRATUS LYNX je poradenskou firmou a vzdělávací agenturou, která se zabývá komplexním poradenstvím ve všech oborech podnikání, poskytováním dotačního managementu a realizací vzdělávacích a motivačních programů v soukromém i veřejném sektoru.
Smyslem naší činnosti je poskytovat klientům metodickou a procesní podporu, která zajistí efektivní fungování jejich podnikatelských aktivit a naplňování podnikatelských záměrů. Provádíme přípravu a realizaci optimalizačních metod, jež v konečném důsledku přinášejí prevenci a řešení problémů, které každou podnikatelskou činnost provázejí.
Zabýváme se analýzou a návrhy strategií firem a jejich funkčních oblastí, kterými jsou organizace řízení, lidské zdroje, vzdělávání, motivace, hodnocení a odměňování.
Kýženým výsledkem naší práce je taková pomoc klientovi, která vede k vyšší produktivitě podnikatelského záměru, ke zlepšení komunikace uvnitř i vně firmy, k lepší motivaci lidských zdrojů, a tím k lepší konkurenceschopnosti na trhu.
Hlavní oblasti řešení
•    strategické plánování
•    organizace řízení
•    rozvoj lidských zdrojů
•    dotační poradenství
•    systém motivace, hodnocení a odměňování
•    vzdělávací a rozvojové programy
•    vzdělávání
Nabízíme
•    týmovou spolupráci se skupinou specialistů
•    odbornost a profesionalitu v poradenství, konzultacích a službách
•    interaktivní propojení organizace řízení, řízení lidských zdrojů a vzdělávání
•    vysokou kvalitu řešení
•    rychlou reakci na změny
•    otevřenou mezilidskou komunikaci
•    dlouhodobou aktivní spolupráci ve formě odborného poradenství a vzdělávání

Hlavní oblasti řešení

• strategické plánování

• organizace řízení

• rozvoj lidských zdrojů

• dotační poradenství

• systém motivace, hodnocení a odměňování

• vzdělávací a rozvojové programy

• vzdělávání

Nabízíme

• týmovou spolupráci se skupinou specialistů

• odbornost a profesionalitu v poradenství, konzultacích a službách

• interaktivní propojení organizace řízení, řízení lidských zdrojů a vzdělávání

• vysokou kvalitu řešení

• rychlou reakci na změny

• otevřenou mezilidskou komunikaci

• dlouhodobou aktivní spolupráci ve formě odborného poradenství a vzdělávání

 

Jsme držiteli těchto certifikátů:

Národní registr poradců

 

Kouč agentury CzechInvest pro rizikový kapitál

 

 

Aktuality

Výzva OP PIK Úspory energie

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Podpora ve výši až 15 mil. EUR

  • malý podnik = 50% ZV
  • střední podnik = 40% ZV
  • velký podnik = 30% ZV

Zajistíme energetický posudek i optimalizační projekt.

Ukončení příjmu žádostí 30.4.2020.

Text výzvy stahujte zde.

Výzva OP PIK Inovace

Dotace na inovované výrobky a technologie, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

  • dotace 1 mil. – 75 mil. Kč
  • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Ukončení příjmu žádostí 16.1.2020.

Text výzvy stahujte zde

Výzva OP PIK Nemovitosti pro uhelné regiony

Dotace na rekonstrukce objektu pro malé a střední podniky – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt v Moravskoslezském, Ústeckém anebo Karlovarském kraji.

  • dotace 1 mil. – 70 mil. Kč
  • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Ukončení příjmu žádostí 16.3.2020.

Text výzvy stahujte zde

Výzvy OP PIK 2019

V příloze najdete Harmonogram výzev OP PIK pro období 2019.

Stále připravujeme projekty pro rok 2019.

Harmonogram je ke stažení zde.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

POVEZ II. - 3. výzva

Příjem žádostí ve výzvě POVEZ II.-3 je aktivní

Alokace 1,50 mld. Kč

Výzva POVEZ II.-3 je otevřená a přijímá žádosti. V současné době již bez omezení počtu podaných žádostí za jedno IČ.

Dotační program pro vzdělávání zaměstnanců. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity ve výši 85 % a mzdové náhrady ve výši 100 % až do výše 198,- Kč/hod.

POMÁHÁME DĚTEM

Již tradičně jsme přispěli na nákup auta pro Fond ohrožených dětí.

Má smysl starat se o děti - je v nich naše budoucnost. Foto zde.

KOUČ AGENTURY CZECHINVEST

Tomáš Nezmeškal je koučem agentury CzechInvest pro rizikový kapitál v programu CzechEkoSystem.

http://www.projekt-czechekosystem.org/bc-tomas-nezmeskal/