POVEZ II-2 OTEVŘEN

POVEZ II-2

V současné době zpracováváme žádosti  – v případě zájmu se na nás obraťte neprodleně, abychom mohli váš projekt včas podat.

Kontaktujte nás mailem anebo telefonicky, poskytneme vám podrobné informace:

Podrobnosti k těmto výzvám výzvě najdete na stránce Úřadu práce ČR.

Stav alokace můžete sledovat ZDE.

 

STRATEGICKÁ CESTA K ÚSPĚCHU

Ve spolupráci se společností TOVIA jsme pro vás připravili zcela nový projekt strategického řízení.

STRATEGICKÁ CESTA dle standardů pro vyhodnocování stavu a úrovně podniku

Bezplatný pilotní projekt

Vyhodnocení klíčových oblastí fungování společnosti a vyhodnocení jejich úrovně dle mezinárodně  respektované  metodiky.

Náš  tým  strategických  konzultantů  diagnostikuje nejslabší články ve společnosti a navrhne soubor opatření k optimalizaci fungování  a výkonu společnosti.

Společnost STRATUS LYNX je poradenskou firmou a vzdělávací agenturou, která se zabývá komplexním poradenstvím ve všech oborech podnikání, poskytováním dotačního managementu a realizací vzdělávacích a motivačních programů v soukromém i veřejném sektoru.

Smyslem naší činnosti je poskytovat klientům metodickou a procesní podporu, která zajistí efektivní fungování jejich podnikatelských aktivit a naplňování podnikatelských záměrů. Provádíme přípravu a realizaci optimalizačních metod, jež v konečném důsledku přinášejí prevenci a řešení problémů, které každou podnikatelskou činnost provázejí.

Zabýváme se analýzou a návrhy strategií firem a jejich funkčních oblastí, kterými jsou organizace řízení, lidské zdroje, vzdělávání, motivace, hodnocení a odměňování.

Kýženým výsledkem naší práce je taková pomoc klientovi, která vede k vyšší produktivitě podnikatelského záměru, ke zlepšení komunikace uvnitř i vně firmy, k lepší motivaci lidských zdrojů, a tím k lepší konkurenceschopnosti na trhu.

Společnost STRATUS LYNX je poradenskou firmou a vzdělávací agenturou, která se zabývá komplexním poradenstvím ve všech oborech podnikání, poskytováním dotačního managementu a realizací vzdělávacích a motivačních programů v soukromém i veřejném sektoru.
Smyslem naší činnosti je poskytovat klientům metodickou a procesní podporu, která zajistí efektivní fungování jejich podnikatelských aktivit a naplňování podnikatelských záměrů. Provádíme přípravu a realizaci optimalizačních metod, jež v konečném důsledku přinášejí prevenci a řešení problémů, které každou podnikatelskou činnost provázejí.
Zabýváme se analýzou a návrhy strategií firem a jejich funkčních oblastí, kterými jsou organizace řízení, lidské zdroje, vzdělávání, motivace, hodnocení a odměňování.
Kýženým výsledkem naší práce je taková pomoc klientovi, která vede k vyšší produktivitě podnikatelského záměru, ke zlepšení komunikace uvnitř i vně firmy, k lepší motivaci lidských zdrojů, a tím k lepší konkurenceschopnosti na trhu.
Hlavní oblasti řešení
•    strategické plánování
•    organizace řízení
•    rozvoj lidských zdrojů
•    dotační poradenství
•    systém motivace, hodnocení a odměňování
•    vzdělávací a rozvojové programy
•    vzdělávání
Nabízíme
•    týmovou spolupráci se skupinou specialistů
•    odbornost a profesionalitu v poradenství, konzultacích a službách
•    interaktivní propojení organizace řízení, řízení lidských zdrojů a vzdělávání
•    vysokou kvalitu řešení
•    rychlou reakci na změny
•    otevřenou mezilidskou komunikaci
•    dlouhodobou aktivní spolupráci ve formě odborného poradenství a vzdělávání

Hlavní oblasti řešení

• strategické plánování

• organizace řízení

• rozvoj lidských zdrojů

• dotační poradenství

• systém motivace, hodnocení a odměňování

• vzdělávací a rozvojové programy

• vzdělávání

Nabízíme

• týmovou spolupráci se skupinou specialistů

• odbornost a profesionalitu v poradenství, konzultacích a službách

• interaktivní propojení organizace řízení, řízení lidských zdrojů a vzdělávání

• vysokou kvalitu řešení

• rychlou reakci na změny

• otevřenou mezilidskou komunikaci

• dlouhodobou aktivní spolupráci ve formě odborného poradenství a vzdělávání

 

Jsme držiteli těchto certifikátů:

Národní registr poradců

 

Kouč agentury CzechInvest pro rizikový kapitál

 

 

Aktuality

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

POVEZ II.

Příjem žádostí ve výzvě POVEZ II. OTEVŘEN

Máme za sebou 167 úspěšných žádostí v roce 2016.

Nové programy POVZ II. pro rok 2017 jsou vyhlášeny od 20.3.2017.

Dotační program pro vzdělávání zaměstnanců. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity ve výši 85 % a mzdové náhrady ve výši 100 % až do výše 198,- Kč/hod.

Stav alokace můžete sledovat ZDE

Výzvy OP PIK ICT a sdílené služby, Úspory energie a Inovace otevřeny

V současné době jsou vyhlášeny výzvy v těchto programech OP PIK:

ÚSPORY ENERGIE, příjem žádostí od 15. 12. 2016, pro malé, střední a velké podniky OTEVŘENO

INOVACE, příjem žádostí od 18. 1. 2017, pro malé, střední a velké podniky OTEVŘENO

V příloze najdete Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017.

POMÁHÁME DĚTEM

Již tradičně jsme přispěli na nákup auta pro Fond ohrožených dětí.

Má smysl starat se o děti - je v nich naše budoucnost. Foto zde.

STRATEGICKÁ CESTA

Připravili jsme pro vás program strategického řízení, které vám pomůže rozvinout podnikatelský záměr do úspěšného projektu.

Strategie, výroba, obchod a lidé v organizaci - klíčové prvky, které ovlivní, jestli se vaše podnikání vydá správným směrem.

KOUČ AGENTURY CZECHINVEST

Tomáš Nezmeškal je koučem agentury CzechInvest pro rizikový kapitál v programu CzechEkoSystem.

http://www.projekt-czechekosystem.org/bc-tomas-nezmeskal/

REALIZOVANÉ PROJEKTY

V seznamu jsou uvedeny poradenské projekty, na jejichž realizaci se podíleli naši lidé.