VÝZVY OP PIK OTEVŘENY

ICT a sdílené služby II.

NEMOVITOSTI II.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA II.

TECHNOLOGIE IV. (dokument PDF)

V současné době zpracováváme žádosti  – v případě zájmu se na nás obraťte neprodleně, abychom mohli váš projekt včas podat.

Kontaktujte nás mailem anebo telefonicky, poskytneme vám podrobné informace:

Podrobnosti k těmto výzvám výzvě najdete na stránce Agentury API.

 

STRATEGICKÁ CESTA K ÚSPĚCHU

Ve spolupráci se společností TOVIA jsme pro vás připravili zcela nový projekt strategického řízení.

STRATEGICKÁ CESTA dle standardů pro vyhodnocování stavu a úrovně podniku

Bezplatný pilotní projekt

Vyhodnocení klíčových oblastí fungování společnosti a vyhodnocení jejich úrovně dle mezinárodně  respektované  metodiky.

Náš  tým  strategických  konzultantů  diagnostikuje nejslabší články ve společnosti a navrhne soubor opatření k optimalizaci fungování  a výkonu společnosti.

 

 

 

 

Společnost STRATUS LYNX je poradenskou firmou a vzdělávací agenturou, která se zabývá komplexním poradenstvím ve všech oborech podnikání, poskytováním dotačního managementu a realizací vzdělávacích a motivačních programů v soukromém i veřejném sektoru.

Smyslem naší činnosti je poskytovat klientům metodickou a procesní podporu, která zajistí efektivní fungování jejich podnikatelských aktivit a naplňování podnikatelských záměrů. Provádíme přípravu a realizaci optimalizačních metod, jež v konečném důsledku přinášejí prevenci a řešení problémů, které každou podnikatelskou činnost provázejí.

Zabýváme se analýzou a návrhy strategií firem a jejich funkčních oblastí, kterými jsou organizace řízení, lidské zdroje, vzdělávání, motivace, hodnocení a odměňování.

Kýženým výsledkem naší práce je taková pomoc klientovi, která vede k vyšší produktivitě podnikatelského záměru, ke zlepšení komunikace uvnitř i vně firmy, k lepší motivaci lidských zdrojů, a tím k lepší konkurenceschopnosti na trhu.

Společnost STRATUS LYNX je poradenskou firmou a vzdělávací agenturou, která se zabývá komplexním poradenstvím ve všech oborech podnikání, poskytováním dotačního managementu a realizací vzdělávacích a motivačních programů v soukromém i veřejném sektoru.
Smyslem naší činnosti je poskytovat klientům metodickou a procesní podporu, která zajistí efektivní fungování jejich podnikatelských aktivit a naplňování podnikatelských záměrů. Provádíme přípravu a realizaci optimalizačních metod, jež v konečném důsledku přinášejí prevenci a řešení problémů, které každou podnikatelskou činnost provázejí.
Zabýváme se analýzou a návrhy strategií firem a jejich funkčních oblastí, kterými jsou organizace řízení, lidské zdroje, vzdělávání, motivace, hodnocení a odměňování.
Kýženým výsledkem naší práce je taková pomoc klientovi, která vede k vyšší produktivitě podnikatelského záměru, ke zlepšení komunikace uvnitř i vně firmy, k lepší motivaci lidských zdrojů, a tím k lepší konkurenceschopnosti na trhu.
Hlavní oblasti řešení
•    strategické plánování
•    organizace řízení
•    rozvoj lidských zdrojů
•    dotační poradenství
•    systém motivace, hodnocení a odměňování
•    vzdělávací a rozvojové programy
•    vzdělávání
Nabízíme
•    týmovou spolupráci se skupinou specialistů
•    odbornost a profesionalitu v poradenství, konzultacích a službách
•    interaktivní propojení organizace řízení, řízení lidských zdrojů a vzdělávání
•    vysokou kvalitu řešení
•    rychlou reakci na změny
•    otevřenou mezilidskou komunikaci
•    dlouhodobou aktivní spolupráci ve formě odborného poradenství a vzdělávání

Hlavní oblasti řešení

• strategické plánování

• organizace řízení

• rozvoj lidských zdrojů

• dotační poradenství

• systém motivace, hodnocení a odměňování

• vzdělávací a rozvojové programy

• vzdělávání

Nabízíme

• týmovou spolupráci se skupinou specialistů

• odbornost a profesionalitu v poradenství, konzultacích a službách

• interaktivní propojení organizace řízení, řízení lidských zdrojů a vzdělávání

• vysokou kvalitu řešení

• rychlou reakci na změny

• otevřenou mezilidskou komunikaci

• dlouhodobou aktivní spolupráci ve formě odborného poradenství a vzdělávání

 

Jsme držiteli těchto certifikátů:

Národní registr poradců

 

Kouč agentury CzechInvest pro rizikový kapitál

 

 

Aktuality

VÝZVY OP PIK NEMOVITOSTI, TECHNOLOGIE, ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY A ŠKOLICÍ STŘEDISKA VYHLÁŠENY

Od podzimu 2016 budou znovu vyhlášeny výzvy v těchto programech OP PIK:

ŠKOLICÍ STŘEDISKA, příjem žádostí od 14. 11. 2016, pro malé, střední a velké podniky OTEVŘENO

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY, příjem žádostí od 16. 11. 2016, pro malé, střední a velké podniky OTEVŘENO

NEMOVITOSTI, příjem žádostí od 21. 11. 2016, pro malé a střední podniky OTEVŘENO

TECHNOLOGIE, příjem žádostí od 9. 12. 2016, pro mikropodniky a malé podniky OTEVŘENO

POZOR

Už v současné době připravujeme projekty, neboť se stalo již tradicí, že výzvy jsou uzavírány vesměs 14 dnů po vyhlášení (minimální povinný termín pro vyhlášení), neboť je vyčerpána jejich alokace.

Máte-li zájem podat žádost v některém z uvedených programů OP PIK, obraťte se na nás co nejdříve.

V příloze najdete Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016.

POMÁHÁME DĚTEM

Již tradičně jsme přispěli na nákup auta pro Fond ohrožených dětí.

Má smysl starat se o děti - je v nich naše budoucnost. Foto zde.

OP PIK NEMOVITOSTI

POVINNÉ PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Oproti předchozímu období se již nepředkládají Předběžná a Plná žádost, nýbrž jediná, tzv. projektová žádost v rámci kolové výzvy.

Otevření příjmu žádostí: 21. 11. 2016

Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2017

Minimální doba, po kterou musí být výzva otevřená k příjmu žádostí, je 14 dnů od vyhlášení výzvy.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

POVEZ II.

Příjem žádostí ve výzvě POVEZ II. je od 23. 8. 2016 pozastaven. Obnovení příjmu žádostí se předpokládá od ledna 2017.

Máme za sebou prvních 150 úspěšných žádostí.

Nové programy POVZ II. pro rok 2016 vyhlášeny od 31. 3. 2016.

Dotační program pro vzdělávání zaměstnanců. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity ve výši 85 % a mzdové náhrady ve výši 100 % až do výše 176,- Kč/hod.

STRATEGICKÁ CESTA

Připravili jsme pro vás program strategického řízení, které vám pomůže rozvinout podnikatelský záměr do úspěšného projektu.

Strategie, výroba, obchod a lidé v organizaci - klíčové prvky, které ovlivní, jestli se vaše podnikání vydá správným směrem.

KOUČ AGENTURY CZECHINVEST

Tomáš Nezmeškal je koučem agentury CzechInvest pro rizikový kapitál v programu CzechEkoSystem.

http://www.projekt-czechekosystem.org/bc-tomas-nezmeskal/

REALIZOVANÉ PROJEKTY

V seznamu jsou uvedeny poradenské projekty, na jejichž realizaci se podíleli naši lidé.