VÝZVY OP PIK OTEVŘENY

ICT a sdílené služby II.

INOVACE III.

V současné době zpracováváme žádosti  – v případě zájmu se na nás obraťte neprodleně, abychom mohli váš projekt včas podat.

Kontaktujte nás mailem anebo telefonicky, poskytneme vám podrobné informace:

Podrobnosti k těmto výzvám výzvě najdete na stránce Agentury API.

 

STRATEGICKÁ CESTA K ÚSPĚCHU

Ve spolupráci se společností TOVIA jsme pro vás připravili zcela nový projekt strategického řízení.

STRATEGICKÁ CESTA dle standardů pro vyhodnocování stavu a úrovně podniku

Bezplatný pilotní projekt

Vyhodnocení klíčových oblastí fungování společnosti a vyhodnocení jejich úrovně dle mezinárodně  respektované  metodiky.

Náš  tým  strategických  konzultantů  diagnostikuje nejslabší články ve společnosti a navrhne soubor opatření k optimalizaci fungování  a výkonu společnosti.

Společnost STRATUS LYNX je poradenskou firmou a vzdělávací agenturou, která se zabývá komplexním poradenstvím ve všech oborech podnikání, poskytováním dotačního managementu a realizací vzdělávacích a motivačních programů v soukromém i veřejném sektoru.

Smyslem naší činnosti je poskytovat klientům metodickou a procesní podporu, která zajistí efektivní fungování jejich podnikatelských aktivit a naplňování podnikatelských záměrů. Provádíme přípravu a realizaci optimalizačních metod, jež v konečném důsledku přinášejí prevenci a řešení problémů, které každou podnikatelskou činnost provázejí.

Zabýváme se analýzou a návrhy strategií firem a jejich funkčních oblastí, kterými jsou organizace řízení, lidské zdroje, vzdělávání, motivace, hodnocení a odměňování.

Kýženým výsledkem naší práce je taková pomoc klientovi, která vede k vyšší produktivitě podnikatelského záměru, ke zlepšení komunikace uvnitř i vně firmy, k lepší motivaci lidských zdrojů, a tím k lepší konkurenceschopnosti na trhu.

Společnost STRATUS LYNX je poradenskou firmou a vzdělávací agenturou, která se zabývá komplexním poradenstvím ve všech oborech podnikání, poskytováním dotačního managementu a realizací vzdělávacích a motivačních programů v soukromém i veřejném sektoru.
Smyslem naší činnosti je poskytovat klientům metodickou a procesní podporu, která zajistí efektivní fungování jejich podnikatelských aktivit a naplňování podnikatelských záměrů. Provádíme přípravu a realizaci optimalizačních metod, jež v konečném důsledku přinášejí prevenci a řešení problémů, které každou podnikatelskou činnost provázejí.
Zabýváme se analýzou a návrhy strategií firem a jejich funkčních oblastí, kterými jsou organizace řízení, lidské zdroje, vzdělávání, motivace, hodnocení a odměňování.
Kýženým výsledkem naší práce je taková pomoc klientovi, která vede k vyšší produktivitě podnikatelského záměru, ke zlepšení komunikace uvnitř i vně firmy, k lepší motivaci lidských zdrojů, a tím k lepší konkurenceschopnosti na trhu.
Hlavní oblasti řešení
•    strategické plánování
•    organizace řízení
•    rozvoj lidských zdrojů
•    dotační poradenství
•    systém motivace, hodnocení a odměňování
•    vzdělávací a rozvojové programy
•    vzdělávání
Nabízíme
•    týmovou spolupráci se skupinou specialistů
•    odbornost a profesionalitu v poradenství, konzultacích a službách
•    interaktivní propojení organizace řízení, řízení lidských zdrojů a vzdělávání
•    vysokou kvalitu řešení
•    rychlou reakci na změny
•    otevřenou mezilidskou komunikaci
•    dlouhodobou aktivní spolupráci ve formě odborného poradenství a vzdělávání

Hlavní oblasti řešení

• strategické plánování

• organizace řízení

• rozvoj lidských zdrojů

• dotační poradenství

• systém motivace, hodnocení a odměňování

• vzdělávací a rozvojové programy

• vzdělávání

Nabízíme

• týmovou spolupráci se skupinou specialistů

• odbornost a profesionalitu v poradenství, konzultacích a službách

• interaktivní propojení organizace řízení, řízení lidských zdrojů a vzdělávání

• vysokou kvalitu řešení

• rychlou reakci na změny

• otevřenou mezilidskou komunikaci

• dlouhodobou aktivní spolupráci ve formě odborného poradenství a vzdělávání

 

Jsme držiteli těchto certifikátů:

Národní registr poradců

 

Kouč agentury CzechInvest pro rizikový kapitál

 

 

Aktuality

Výzvy OP PIK ICT a sdílené služby, Úspory energie a Inovace otevřeny

V současné době jsou vyhlášeny výzvy v těchto programech OP PIK:

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY, příjem žádostí od 16. 11. 2016, pro malé, střední a velké podniky OTEVŘENO

ÚSPORY ENERGIE, příjem žádostí od 15. 12. 2016, pro malé, střední a velké podniky OTEVŘENO

INOVACE, příjem žádostí od 18. 1. 2017, pro malé, střední a velké podniky OTEVŘENO

V příloze najdete Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017.

POMÁHÁME DĚTEM

Již tradičně jsme přispěli na nákup auta pro Fond ohrožených dětí.

Má smysl starat se o děti - je v nich naše budoucnost. Foto zde.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.

POVEZ II.

Příjem žádostí ve výzvě POVEZ II. je od 23. 8. 2016 pozastaven. Obnovení příjmu žádostí se předpokládá od dubna 2017.

Máme za sebou 167 úspěšných žádostí v roce 2016.

Nové programy POVZ II. pro rok 2017 budou vyhlášeny od 31. 3. 2017.

Dotační program pro vzdělávání zaměstnanců. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity ve výši 85 % a mzdové náhrady ve výši 100 % až do výše 176,- Kč/hod.

STRATEGICKÁ CESTA

Připravili jsme pro vás program strategického řízení, které vám pomůže rozvinout podnikatelský záměr do úspěšného projektu.

Strategie, výroba, obchod a lidé v organizaci - klíčové prvky, které ovlivní, jestli se vaše podnikání vydá správným směrem.

KOUČ AGENTURY CZECHINVEST

Tomáš Nezmeškal je koučem agentury CzechInvest pro rizikový kapitál v programu CzechEkoSystem.

http://www.projekt-czechekosystem.org/bc-tomas-nezmeskal/

REALIZOVANÉ PROJEKTY

V seznamu jsou uvedeny poradenské projekty, na jejichž realizaci se podíleli naši lidé.